0

GIỚI THIỆU

“Văn minh càng tiến bộ, buôn bán càng thịnh đạt. Việc buôn bán thịnh suy có quan hệ đến quốc dân thịnh suy như thế, ta coi thường xem khinh được sao”, “Kinh doanh cần có thương phẩm, cần biết ngoại ngữ”, “Bí quyết thành công của nhà kinh doanh là trung thực”, … Tư tưởng về kinh thương ấy của Lương Văn Can từ hơn một thế kỷ trước nay vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn, phù hợp với đạo lý của dân tộc Việt Nam cũng như tư duy kinh doanh của thời đại. Chính vì vậy, Lương Văn Can đã được vinh danh là “Người thầy của giới doanh nhân” Việt Nam.

Nhằm phổ biến và tìm hiểu sâu hơn về tư tưởng tiến bộ, đạo đức kinh doanh của Lương Văn Can, từ đó định hướng cho giới doanh nhân hiện nay mục tiêu kinh doanh chân chính, vừa làm giàu cho bản thân, vừa góp phần xây dựng nền kinh tế quốc gia vững mạnh, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM phối hợp với Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn (thuộc Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM) tổ chức Hội thảo “Tư tưởng kinh doanh của Lương Văn Can”.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO

  • Thân thế, sự nghiệp và tư tưởng đạo đức kinh doanh của Lương Văn Can.
  • Công bố những nghiên cứu về giá trị của tư tưởng Lương Văn Can, những phương hướng vận dụng hệ tư tưởng này trong phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện nay.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Từ 08:00 – 11:15, thứ Tư, ngày 10/11/2021.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM kết hợp với trực tuyến trên nền tảng Zoom.

LINK ĐĂNG KÝ THAM DỰ

https://docs.google.com/forms/d/1I1Xh5Rl1G8IZXfEJWT8W7u0oIzI4VmN9oXXKlFrP_SA/edit?usp=sharing

TÀI LIỆU HỘI THẢO

Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Latest updates news (2024-04-19 11:26):

thunderloads cbd oil review | how to use nutmeg for erectile dysfunction UOx | other Gds uses for cialis | viagra pill store for sale | x again supplement for sale | purchase Ob9 viagra over the counter | for sale woman can | does viagra work arT with alcohol | enzyme male enhancement commercial XxB | buspirone female viagra rI2 reddit | growthxx male enhancement Tb5 formula | 7eE how to penis pump | genuine discount sildenafil citrate | what works better xvc than nugenix | hmU viagra connect in usa | erectile dysfunction anxiety dangers | penis online sale tension device | causes of erectile dysfunction psychological OaJ | erectile dysfunction caused TFe by radiation therapy | sexual q36 stimulant for women | best cbd cream ejaculation | how to 8nj reverse the effects of viagra | erectile low price dysfunction advertisement | viagra boys low price tucson | sexual needs free shipping | zinc jgi deficiency erectile dysfunction | i8r Increase libido and endurance | avn awards male enhancement winner Kz9 2019 | official viagra and warfarin | when to 7ei take cialis 20 mg | how to make c6O head of penis bigger | penis growth pills ECM reviews | corporo venous occlusive erectile 081 dysfunction | kangaroo pills most effective amazon | brain function supplements cbd cream | niterider male enhancement pills fB4 | viagra on the 9sG black market | avanti Fad active loop ring for erectile dysfunction | d21 how to increase ejection time | gnc vitamin store near me EzH | cryo t shock erectile cKF dysfunction | apomorphine U3O in erectile dysfunction | Omg erectile dysfunction shock wave therapy | when Tsc should i take cialis 20mg | genuine cialis color | female online shop sex life | dr oz show on male BSO enhancement | correlatuon between groin strain and agO erectile dysfunction | UD7 best male enhancement pills for stamina | all natural male EwG enhancement exercises