0

GIỚI THIỆU

“Văn minh càng tiến bộ, buôn bán càng thịnh đạt. Việc buôn bán thịnh suy có quan hệ đến quốc dân thịnh suy như thế, ta coi thường xem khinh được sao”, “Kinh doanh cần có thương phẩm, cần biết ngoại ngữ”, “Bí quyết thành công của nhà kinh doanh là trung thực”, … Tư tưởng về kinh thương ấy của Lương Văn Can từ hơn một thế kỷ trước nay vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn, phù hợp với đạo lý của dân tộc Việt Nam cũng như tư duy kinh doanh của thời đại. Chính vì vậy, Lương Văn Can đã được vinh danh là “Người thầy của giới doanh nhân” Việt Nam.

Nhằm phổ biến và tìm hiểu sâu hơn về tư tưởng tiến bộ, đạo đức kinh doanh của Lương Văn Can, từ đó định hướng cho giới doanh nhân hiện nay mục tiêu kinh doanh chân chính, vừa làm giàu cho bản thân, vừa góp phần xây dựng nền kinh tế quốc gia vững mạnh, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM phối hợp với Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn (thuộc Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM) tổ chức Hội thảo “Tư tưởng kinh doanh của Lương Văn Can”.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO

  • Thân thế, sự nghiệp và tư tưởng đạo đức kinh doanh của Lương Văn Can.
  • Công bố những nghiên cứu về giá trị của tư tưởng Lương Văn Can, những phương hướng vận dụng hệ tư tưởng này trong phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện nay.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Từ 08:00 – 11:15, thứ Tư, ngày 10/11/2021.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM kết hợp với trực tuyến trên nền tảng Zoom.

LINK ĐĂNG KÝ THAM DỰ

https://docs.google.com/forms/d/1I1Xh5Rl1G8IZXfEJWT8W7u0oIzI4VmN9oXXKlFrP_SA/edit?usp=sharing

TÀI LIỆU HỘI THẢO

Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Male Enhancement Pills Best Male Pills 2022 Male Pills Sexual Enhancement Pills best Sex Pills For Men Penis Enlargement pills Top Male Enhancement Pills Sexual Pills men's libido pills best male libido supplements