Thông tin

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNUHCM-University of Social Sciences and Humanities) là một thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Trường được thành lập vào năm 1957 với  tiền thân là Đại học Văn Khoa (thuộc Viện Đại học Sài Gòn), Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Trường là trung tâm nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn lớn nhất miền Nam.

Trường đào tạo 34 ngành bậc Đại học, 32 ngành bậc Thạc sĩ, 16 ngành bậc Tiến sĩ trong 7 lĩnh vực: (1) Khoa học xã hội và Hành vi; (2) Khoa học Nhân văn; (3) Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; (4) Báo chí và Thông tin; (5) Kinh doanh và Quản lý; (6) Dịch vụ xã hội; (7) Khách sạn, Du lịch, Thể thao và Dịch vụ cá nhân. 

Với bề dày lịch sử, truyền thống, vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, Nhà trường luôn quy tụ đội ngũ các giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhân viên giỏi tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu, làm việc. Trải qua hơn 60 năm phát triển, Nhà trường đã đào tạo cho xã hội nhiều nhà giáo, nhà khoa học, chính trị gia, nhà quản lý, văn nghệ sĩ, doanh nhân…xuất sắc. Cựu sinh viên của Trường đang làm việc ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ với nhiều lĩnh vực công việc khác nhau.

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM có quan hệ đối tác với hơn 250 trường đại học và viện nghiên cứu trên toàn thế giới. Hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng: (1) Trao đổi sinh viên và giảng viên theo các chương trình ngắn hạn và dài hạn; (2) Các chương trình học tập ở nước ngoài; (3) Các chương trình đào tạo chung và công nhận tín chỉ lẫn nhau cấp đại học học sau đại học; (4) Các dự án nghiên cứu chung và (5) Tổ chức hội nghị/hội thảo khoa học quốc tế và liên kết xuất bản ấn phẩm khoa học về các vấn đề đương đại.

Hiện nay, Nhà trường đang hợp tác nghiên cứu, hợp tác đào tạo với nhiều địa phương, đối tác trong và ngoài nước nhằm nghiên cứu, tư vấn chính sách, phát triển nguồn nhân lực tại địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố phía Nam. Nhà trường có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong việc tuyển dụng, trao học bổng, hỗ trợ điểm thực tập…cho sinh viên.

Sinh viên của Nhà trường đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều tôn giáo, nhiều chủng tộc… đã đem đến cho không gian đại học những đặc điểm đa văn hóa, quốc tế và đầy bản sắc. Trường ĐH KHXH&NV chú trọng kiến tạo môi trường để người học khám phá, rèn luyện và khẳng định bản thân thông qua hoạt động sinh viên, hoạt động đoàn thể, hoạt động  câu lạc bộ, hoạt động gắn kết cộng đồng và liên kết doanh nghiệp.

Công tác đảm bảo chất lượng tại Trường ĐH KHXH&NV luôn được quan tâm, thực hiện cam kết chất lượng của Nhà trường đối với xã hội về chất lượng đào tạo. Nhà trường đã kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2017 và đang chuẩn bị  kiểm định cấp cơ sở đào tạo bởi Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN).

Hiện nay, Trường có hai cơ sở đào tạo:

– Cơ sở chính tại Quận 1: gồm văn phòng Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các phòng/ban, khoa, bộ môn, trung tâm,… đào tạo sau đại học, đào tạo các chương trình dành cho học viên người nước ngoài, các chương trình liên kết quốc tế và chương trình chất lượng cao.

– Cơ sở Thủ Đức: đào tạo sinh viên bậc đại học với các khu chức năng như nhà làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, thư viện, bảo tàng, khu phức hợp thể dục thể thao, dịch vụ,…

Male Enhancement Pills Best Male Pills 2022 Male Pills Sexual Enhancement Pills best Sex Pills For Men Penis Enlargement pills Top Male Enhancement Pills Sexual Pills men's libido pills best male libido supplements