Thông báo v/v mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Biển toàn quốc năm 2021 Quan hệ giữa phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

Trường Đại học Khoa học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến Quý học giả, giảng viên, nhà khoa học và các cá nhân, tổ chức về việc viết bài tham dự Hội thảo khoa học Biển toàn quốc năm 2021 với chủ đề “Quan hệ giữa phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam”

  • Thời gian tổ chức: 29 tháng 12 năm 2021
  • Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM (10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)
  • Thời hạn nhận toàn văn: ngày 16 tháng 8 năm 2021

Xem chi tiết thông báo [DN&QLKH] TB lan 2 moi viet bai tham du HTKH Bien toan quoc 2021.

Đính kèm thông báo:

– Biểu mẫu 1a Quy cách bài viết định hướng công bố quốc tế

– Hướng dẫn 1b Định dạng văn bản và trích dẫn dành cho bài viết định hướng công bố quốc tế

– PHIẾU ĐĂNG KÝ TÊN VÀ TÓM TẮT BÀI VIẾT

Tài liệu tóm tắt của Hội thảo có thể tải tại đây

Comments are closed.

Male Enhancement Pills Best Male Pills 2022 Male Pills Sexual Enhancement Pills best Sex Pills For Men Penis Enlargement pills Top Male Enhancement Pills Sexual Pills men's libido pills best male libido supplements