0

Lời giới thiệu

Nhằm làm rõ cách tiếp cận trong biên soạn Quốc chí, so sánh giữa các cách tiếp cận chuyên ngành (sử học, văn học, địa lý học, xã hội học, v.v…) và cách tiếp cận thể loại chí (kiểm đếm, mô tả), phân biệt các điểm khác nhau trong cách biên soạn nội dung của bộ Quốc chí so với cách viết nghiên cứu chuyên khảo, đồng thời góp phần hỗ trợ các Nhiệm vụ thành phần và các địa phương trong công tác triển khai xây dựng Địa chí; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM và Nhiệm vụ Quốc chí, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Biên soạn Mục trong Nhiệm vụ Quốc chí: khác biệt giữa tiếp cận thể loại chí và tiếp cận chuyên ngành.”

Nội dung chính của Hội thảo

Xác định các cách tiếp cận trong biên soạn bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam, gồm có các cách tiếp cận chuyên ngành (sử học, văn học, địa lý học, xã hội học,…) với cách tiếp cận theo thể loại chí.

– Giới thiệu, nhận diện các nguyên tắc trong biên soạn bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam (về tiếp cận, cấu trúc, văn phong, bút pháp, trình bày…), phân biệt với một số loại hình sản phẩm khoa học khác (như Quốc sử, Bách khoa thư, Từ điển,…).

Thời gian và hình thức tổ chức

    • Thời gian : 13h30 – 17h00, thứ Năm ngày 28 tháng 04 năm 2022.
    • Hình thức tổ chức :
  • Trực tiếp tại Phòng D201-202, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

  • Trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Link tham dự hội thảo

https://gapowork.vn/meet/Lu9-FFq14B3X-qVV7N

Tài liệu Hội thảo

Đơn vị tổ chức và thành phần tham dự

    • Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Văn Phòng Nhiệm vụ Quốc chí, Đại học quốc gia Hà Nội
    • Thành phần ban tổ chức
STT Họ và tên Đơn vị/Chức vụ Vai trò
Ban Tổ chức
1 PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải Phó GĐ thường trực ĐHQGHN, Chủ nhiệm nhiệm vụ, Chủ nhiệm NVTP Tập Địa phương Chí Trưởng ban
2 PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV,ĐHQG-HCM Đồng Trưởng ban
3 TS. Phạm Đức Anh Đại học quốc gia Hà Nội Phó Trưởng ban thường trực
4 TS. Trần Anh Tiến Trưởng phòng ĐN&QLKH ĐH, Trường KHXH&NV,ĐHQG-HCM Phó trưởng ban
5 TS. Trịnh Minh Thái Đại học quốc gia Hà Nội Thành viên
6 PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu Trưởng khoa Nhân học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
7 TS. Lưu Văn Quyết Trưởng khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
8 TS. Nghiêm Xuân Huy Đại học quốc gia Hà Nội Thành viên
9 PGS. TS Nguyễn Tuấn Cường Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Thành viên
10 PGS. TS Nguyễn Tiến Vinh Đại học quốc gia Hà Nội Thành viên
11 PGS. TS Lưu Quốc Đạt Đại học quốc gia Hà Nội Thành viên
12 ThS. Mai Thị Kim Khánh Phó Trưởng phòng ĐN&QLKH, Trường ĐH KHXH&NV,ĐHQG-HCM Thành viên
13 ThS. Đinh Việt Hải Đại học quốc gia Hà Nội Thành viên
14 ThS. Hồ Quang Viên Trưởng phòng KH-TC, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
Ban Thư ký – Hậu cần
1 ThS. Mai Thị Kim Khánh Phó Trưởng phòng ĐN&QLKH, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Đồng Trưởng ban
2 ThS. Đinh Việt Hải Đại học quốc gia Hà Nội Phó Trưởng ban
3 ThS. Hồ Tiểu Bảo Khoa Du lịch, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
4 ThS. Phạm Bích Ngọc Phòng ĐN&QLKH, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
5 CN. Lư Thị Điệp Phòng ĐN&QLKH, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Male Enhancement Pills Best Male Pills 2022 Male Pills Sexual Enhancement Pills best Sex Pills For Men Penis Enlargement pills Top Male Enhancement Pills Sexual Pills men's libido pills best male libido supplements