0

LỜI GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh các ngành khoa học cơ bản đang đối mặt với nhiều thách thức trong công tác đào tạo và nghiên cứu, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo cấp quốc gia “Khoa học cơ bản: vai trò và định hướng phát triển trong đào tạo và nghiên cứu khoa học”. Hội thảo sẽ là diễn đàn học thuật của những nhà quản lý cấp cao và học giả đến từ các trường đại học thành viên từ hai hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM và Hà Nội cũng như các cơ sở giáo dục đại học khác trên cả nước, cùng tham gia thảo luận về những thách thức và cơ hội đặt ra cho công tác đào tạo và nghiên cứu của các ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, bao gồm khoa học xã hội và nhân văn và khoa học tự nhiên, trong bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO

  • Hoạt động nghiên cứu của ngành khoa học cơ bản thuộc khối ngành KHXH&NV trong sự nghiệp phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của đất nước;
  • Công tác tuyển sinh và đào tạo các ngành khoa học cơ bản thuộc khối ngành KHXH&NV: thuận lợi, khó khăn và các giải pháp;
  • Giải pháp thu hút người học Sau đại học trong các ngành khoa học cơ bản thuộc khối ngành KHXH&NV;
  • Kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý về: thu hút người học, tăng tính ứng dụng và hấp dẫn của chương trình đào tạo, tính hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, thực tiễn quản lý… cho các trường đại học có đào tạo các ngành khoa học cơ bản thuộc khối ngành KHXH&NV.

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

STT Họ và tên Đơn vị/Chức vụ Vai trò
Ban Chỉ đạo
1 PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Trưởng ban
2. GS.TS. Hoàng Anh Tuấn Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN Đồng Trưởng ban
Ban Tổ chức
1 TS. Lê Hoàng Dũng Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Trưởng ban
2 PGS.TS. Đào Thanh Trường Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN Đồng Trưởng ban
3 TS. Trần Anh Tiến Trưởng phòng ĐN&QLKH, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Phó Trưởng ban thường trực
4 TS. Trịnh Văn Định Trưởng phòng KHCN, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN Phó Trưởng ban
5 ThS. Mai Thị Kim Khánh Phó Trưởng phòng ĐN&QLKH, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Phó Trưởng ban
6 TS. Ngô Thị Thu Trang Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
7 TS. Trần Văn Thắng Trưởng phòng Sau đại học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
8 ThS. Dương Văn Tú Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
9 PGS.TS. Bùi Thành Nam Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN Thành viên
10 ThS. Nguyễn Minh Nguyệt Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN Thành viên
Ban Nội dung
1 TS. Phạm Tấn Hạ Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Trưởng ban
2 PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN Đồng Trưởng ban
3 GS.TS. Võ Văn Sen Chủ tịch HĐ KH&ĐT Trường, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Phó Trưởng ban
4 PGS. TS. Lưu Văn Quyết Trưởng khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
5 PGS.TS. Cao Xuân Long Phó Trưởng khoa Triết học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
6 TS. Lê Thanh Hòa Trưởng khoa Địa lý, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
7 PGS.TS. Nguyễn Hồng Sinh Trưởng khoa Thư viện – Thông tin học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
8 TS. Đỗ Văn Học Trưởng khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
9 PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu Trưởng khoa Nhân học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
10 PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Trưởng khoa Triết học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN Thành viên
11 PGS.TS. Vũ Văn Quân Trưởng khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN Thành viên
12 PGS.TS. Phạm Xuân Thạch Trưởng khoa Văn học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

 

Thành viên
Ban Thư ký – Hậu cần
1 ThS. Mai Thị Kim Khánh Phó Trưởng phòng ĐN&QLKH, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Trưởng ban
2 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như Phòng ĐN&QLKH, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

 

Thành viên
3 CN. Lư Thị Điệp Phòng ĐN&QLKH, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
8 CN. Lưu Tuấn Anh Phòng KH-TC, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
9 ThS. Đoàn Văn Luân Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN Thành viên
10 ThS. Vũ Thị Hà

 

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN Thành viên

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

  • Thời gian: 07:30-11:30, thứ Sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2022
  • Địa điểm: Hội trường Văn Khoa, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

TÀI LIỆU HỘI THẢO

Xem chi tiết tài liệu Hội thảo TẠI ĐÂY.

 

 

Latest updates news (2024-06-23 09:55):

regular penis official size | andro testosterone cbd vape booster | testo factor x review dx0 | cbd cream viagra philippines price | free shipping noxitril for sale | 0wo best prices for canadian viagra | memory enhancement supplements official | doctor recommended libido max dosage | libido anxiety enhancing | Sfm hamdard oil for man | alpha red kiv male enhancement | XeO get wrecked ultra male enhancement | does masturbation decrease stamina D3P | testosterone cbd vape max steroid | viagra connect online free shipping | modafinil low price and viagra | un diabetico hipertenso puede tomar viagra t7A | rocket pills cbd cream | loe what does lady viagra do | viagra weed official | erectile dysfunction best treatment Xgy | how to grow my cDS cock bigger | videos of male enhancement o8t | medicines 03C to treat erectile dysfunction permanently | can dD9 erectile dysfunction be cured by a teen female | genuine cheap penis pump | organic free shipping india website | resulte bellafill in male enhancement NzU | longer erection cbd vape pills | new male Vnv sex toys | detox free trial prostate gland | Ws8 how to get viagra for men | ALK honey for erectile dysfunction | eddie erectile official dysfunction | reasons to fu2 get viagra | how to decrease libido female k26 | do i need a prescription for Gbb female viagra | is viagra dCG over the counter medicine | male erection most effective pics | enzyte male NX4 enhancement pills | owerzen male free trial enhancement | official viagra 100 milligrams | how can mAq you increase your penile size naturally | best over YmU the counter test booster | low price what is foreplay | cJP male enhancement african herbs | Top Male Enhancements zq7 Products | QRm best over the counter alternative to viagra at walmart | newest ed cbd vape drugs | whats stronger than isE viagra