0

LỜI GIỚI THIỆU

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (còn gọi là Cách mạng công nghiệp 4.0 hay Công nghiệp 4.0), một mặt mang đến những tiến bộ khoa học – công nghệ với tốc độ chưa từng có, mặt khác lại đặt ra những thách thức to lớn không kém cho các nhà giáo dục trong việc đề ra những định hướng và chiến lược nhằm trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng và phát huy hiệu quả năng lực sáng tạo của bản thân. Trong bối cảnh đó, Giáo dục STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts, Maths), mà tiền thân là giáo dục STEM kết hợp thêm các nội dung liên quan đến Nghệ thuật – Khoa học xã hội & nhân văn (Arts), được nhiều chuyên gia xem là hướng phát triển phù hợp để bồi dưỡng tri thức và xây dựng những kỹ năng đổi mới sáng tạo đáp ứng những yêu cầu do Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra và xa hơn nữa là vận dụng những tiến bộ khoa học – công nghệ phục vụ những mục đích cao đẹp của con người.

Trên cơ sở nhận thức được quá trình dạy và học liên ngành đang trở thành đặc trưng của xu hướng giáo dục tương lai trên thế giới và quá trình dạy học theo giáo dục STEAM cần được nghiên cứu trong bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam, Trường ĐH KHXH&NV và ĐH KHTN với vị thế là cơ sở giáo dục đại học đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo người dạy và người học hàng đầu trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến giáo dục STEAM, đã cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Thúc đẩy nghiên cứu và giáo dục STEAM trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0” với mục đích tạo một diễn đàn học thuật cho những giảng viên, giáo viên, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, và sinh viên có cơ hội trao đổi, vận dụng, chia sẻ kinh nghiệm và công bố các phát hiện, các kết quả nghiên cứu trong quá trình tiếp cận, giảng dạy, thực hành và nghiên cứu STEAM. Những nội dung bao quát cả lý luận và thực hành STEAM trong nhà trường các cấp được chia sẻ tại Hội thảo sẽ là những cơ sở lý thuyết và thực hành quan trọng cho thực tiễn giáo dục STEAM tại Việt Nam.

Nội dung chính của hội thảo

  • Giáo dục STEM và STEAM: STEAM và giáo dục giá trị và kỹ năng sống; STEAM và các vấn đề xã hội và môi trường; STEAM và giáo dục phát triển bền vững;
  • Đổi mới chương trình và phương pháp sư phạm trong giáo dục STEAM;
  • Xây dựng hệ sinh thái học tập STEAM;
  • Đào tạo và phát triển chuyên môn cho giáo viên/giảng viên STEAM;
  • Những vấn đề khác có liên quan.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Trường ĐH KHXH&NV và Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

 THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

STT Họ và tên Đơn vị/Chức vụ Vai trò
Ban Chỉ đạo
1 PGS.TS. Vũ Hải Quân Giám đốc ĐHQG-HCM Trưởng ban
2 GS.TS. Trần Linh Thước Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM Phó Trưởng ban
3 PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Phó Trưởng ban
Ban Tổ chức
1 PGS. TS. Trần Minh Triết Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM Đồng Trưởng ban
2 TS. Lê Hoàng Dũng Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Đồng Trưởng ban
3 PGS. TS. Trần Văn Mẫn Trưởng phòng KHCN,

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Phó Trưởng ban
4 TS. Trần Anh Tiến Trưởng phòng ĐN&QLKH,

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Phó Trưởng ban
5 TS. Nguyễn Hoàng Chương Phó Trưởng phòng KHCN, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM Thành viên
6 ThS. Mai Thị Kim Khánh Phó Trưởng phòng ĐN&QLKH, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
Ban Nội dung
1 TS. Hoàng Mai Khanh Trưởng khoa Giáo dục

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Đồng Trưởng ban
2 Th.S Phan Nguyễn Ái Nhi Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM Đồng Trưởng ban
3 GS.TS. Đặng Đức Trọng Giám đốc trung tâm Khoa học Toán học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM Phó Trưởng ban
4 PGS.TS. Dương Minh Quang Phó Trưởng khoa Giáo dục

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Phó Trưởng ban
5 TS. Nguyễn Thành Nhân Phó Trưởng khoa Giáo dục

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Thành viên
6 TS. Cao Thị Châu Thủy Phó Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
7 TS. Nguyễn Hồng Phan Khoa Giáo dục, Trường ĐH KHXH&NV Thành viên
8 TS. Vũ Quang Tuyên Khoa Vật lý, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM Thành viên
9 TS. Nguyễn Thị Phương Hảo Phó GĐ trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Phát triển bền vững, Khoa Giáo dục, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
10 TS. Đào Vân Vy Khoa Giáo dục, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
Ban Thư ký – Hậu cần
1 ThS. Mai Thị Kim Khánh Phó Trưởng phòng ĐN&QLKH Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Trưởng ban
2 ThS Võ Thị Mai Thuận Phòng KHCN, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM Phó trưởng ban
3 CN. Võ Kim Ngọc Phòng KHCN, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM Thành viên
4 CN. Châu Huy Ngọc Phòng ĐN&QLKH, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
5 CN. Lư Thị Điệp Phòng ĐN&QLKH, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
6 CN. Lò Văn Linh Phòng ĐN&QLKH, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên

 

THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

– Thời gian tổ chức: thứ Bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021.

– Hình thức tổ chức: trực tuyến trên nền tảng Google Meet.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

Vui lòng truy cập theo đường link đăng ký TẠI ĐÂY

TÀI LIỆU HỘI THẢO

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Latest updates news (2024-06-23 10:07):

Dq8 cbd vegan gummies 1000mg | ExB can i give my dog cbd gummy | cbd gummies G66 anxiety dosage | mile high cbd gummies BU8 | mayim bialik cbd gummies company WXc | Hhe hemp versus cbd gummies | cbd gummies day ei7 and night time for adhd | can you buy cbd B3q gummies at a pharmacy | como ayudan los gummies V1H de cbd | cbd gummies tinnitus shark O9u tank | SU8 goldline cbd gummies coupon code | 0OH leva cbd gummies review | how do cbd gummies P06 work | side effects of cbd gummies 25 9cj mg | super cbd gummies for L3T pain | treetop cbd gummies cbd cream | full spectrum cbd MQS gummies with thc uk | online sale yuppie cbd gummies | eagle IQO hemp cbd gummies keanu reeves | y2n love hemp cbd gummy bears review | do cbd hemp gummies get you high Q0B | natures stimulant cbd gummies reviews 2022 QbV | can you get high HIF off cbd gummies | cbd calming FFQ gummies for dogs | cbd gummies tampa Mp3 fl | cbd gummies by dr gupta VfP | cbd M4L gummies 1000mg each | relax gummies cbd reviews dt4 | cbd relax ycp sour gummies review | gummy bear thc Pg2 cbd sex | should i take a whole cbd gummy 8bE | can cbd zKR gummies help to stop smoking | best cbd gummies with zoz no thc | are wbT cbd gummies healthy for you | cbd gummies 300mg U6R erectile dysfunction | cbd 8vq oil gummies fo rsleep | cbd full spectrum gummies Dux for pain | smilz broad spectrum cbd ObY gummies 300mg | blue madeira health cUW cbd gummies | cbd r uGF us gummies 1000mg | lunchbox alchemy cbd RLs gummies reviews | edens herbals QJn cbd gummies review | how do cbd gummies help qvJ pain | n7O green otter cbd gummies | cannavate cbd gummies jx1 review | cbd TOj gummies help for migraines | how much AoB are true bliss cbd gummies | reviews jdz for cbd gummies | cbd gummies extract low price | a4a does taking cbd gummies help with arthritis