0

GIỚI THIỆU

Trong quá trình hoạt động và phát triển, Trường ĐH KHXH&NV luôn có niềm tin mạnh mẽ rằng, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của các bạn học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS) chính là một bộ phận quan trọng trong hoạt động NCKH của Nhà trường, góp phần nâng cao vị thế khoa học và uy tín của Nhà trường cũng như của ĐHQG-HCM; do vậy, việc tổ chức Hội thảo khoa học sau đại học thường niên chính là để tạo nên một diễn đàn học thuật, vừa nhằm thúc đẩy năng lực sáng tạo, bứt phá trong NCKH của những nhà khoa học trẻ; vừa đặt ra yêu cầu bắt buộc đối với HVCH và NCS: phải có những kết quả nghiên cứu, những công trình khoa học đúng tầm trong quá trình theo học sau đại học tại Nhà trường.

Tiếp nối thành công của Hội thảo khoa học dành cho HVCH và NCS đã tổ chức vào các năm 2017, 2018, 2019 và 2020, Trường ĐH KHXH&NV tiếp tục tổ chức Hội thảo khoa học năm 2021 dành cho đối tượng HVCH & NCS trong và ngoài Trường (bao gồm cả HVCH & NCS quốc tế) và giảng viên trẻ.

THẾ LỆ VÀ QUYỀN LỢI

Hội thảo chấp nhận bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Nội dung chính của Hội thảo bao gồm:

– Những nền tảng lý luận, ý tưởng sáng tạo, các lý thuyết mới, phương pháp và cách tiếp cận nghiên cứu KHXH&NV phù hợp với chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các ngành KHXHNV;

– Những phát hiện mới trong quá trình nghiên cứu điền dã và tiếp cận thực tế;

– Các vấn đề thực tiễn của xã hội Việt Nam và thế giới;

– Hội nhập quốc tế trong môi trường toàn cầu hóa hiện nay;

– Công nghệ giáo dục đại học (Educational Technology);

– Quản trị và quản lý đại học (Education Management;)

– Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học (Quality Assurance);

– Dạy và học ở bậc đại học (Learning and Instruction);

– Phương pháp giảng dạy, học tập và lượng giá;

– Phát triển chương trình giảng dạy và tài liệu học tập cho các đối tượng người học khác nhau;

– Sử dụng công nghệ trong giảng dạy ngôn ngữ;

– Công tác quản trị và lãnh đạo trong việc giảng dạy ngôn ngữ;

– Và những vấn đề khác có liên quan.

Sau Hội thảo, các bài viết chất lượng sẽ được chọn công bố trên Sách kỷ yếu hội thảo quốc tế bằng tiếng Việt (có chỉ số ISBN), Sách kỷ yếu hội thảo quốc tế bằng tiếng Anh (có chỉ số ISBN), Tạp chí PTKH&CN ĐHQG-HCM: KHXH&NV, Tạp chí Giáo dục – Bộ GD&ĐT: số đặc biệt, Higher Education Quarterly (Q1): số đặc biệt, Policy Futures in Education (Q3): số đặc biệt.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Đơn vị chủ trì: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

Đơn vị thực hiện: Phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học, Phòng Sau đại học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

Đơn vị phối hợp tổ chức:

– Tổ chức khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global: http://www.avseglobal.org/);

– Tạp chí Giáo dục, Bộ GD&ĐT.

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

STT Họ và tên Đơn vị/Chức vụ Vai trò
Ban Chỉ đạo
1 PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Trưởng ban
Ban Tổ chức
1 TS. Lê Hoàng Dũng Phó Hiệu trưởng
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Trưởng ban
2 TS. Nguyễn Thụy Phương Đại học Paris, sáng lập EduNet (thuộc mạng lưới AVSE Global) Đồng trưởng ban
3 TS. Trần Anh Tiến Trưởng Phòng ĐN&QLKH
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Phó Trưởng ban thường trực
4 TS. Trần Văn Thắng Trưởng Phòng SĐH
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Phó Trưởng ban
5 PGS. TS. Bùi Thị Minh Hồng Đại học Bath (Anh Quốc) Thành viên
6 NCS. Châu Dương Quang Đại học SUNY Albany, ĐH Fulbright Việt Nam, AVSE Global Thành viên
7 ThS. Mai Thị Kim Khánh Phó Trưởng Phòng ĐN&QLKH
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
8 ThS. Hồ Quang Viên Trưởng Phòng KH-TC
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
Ban Nội dung
1 TS. Phạm Tấn Hạ Phó Hiệu trưởng
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Trưởng ban
2 PGS. TS. Bùi Thị Minh Hồng Đại học Bath (Anh Quốc) Đồng Trưởng ban
3 TS. Hoàng Ngọc Minh Châu Phó Trưởng Phòng ĐN&QLKH
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Phó Trưởng ban
4 TS. Nguyễn Thị Thùy Duyên Phó Trưởng Phòng SĐH
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Phó Trưởng ban
5 TS. Ngô Thanh Hà ĐH New South Wales (Úc) Thành viên
6 TS. Vũ Minh Hoàng Đaị học Fulbright Việt Nam Thành viên
7 TS. Quảng Đại Tuyên Trường Đại học Hoa Sen Thành viên
8 PGS.TS. Nguyễn Hồng Sinh Trưởng Khoa Thư viện-Thông tin học Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
9 PGS.TS. Lê Quang Trường Trưởng Khoa Văn học  Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên 
10 PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Xoan Trưởng Khoa Xã hội học
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
11 TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh Trưởng Khoa Ngôn ngữ học
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
12 TS. Đào Tuấn Hậu Trưởng Khoa Triết học
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
13 TS. Hoàng Mai Khanh Trưởng Khoa Giáo dục học
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
14 TS. Nguyễn Đăng Nguyên Trưởng Khoa Ngữ văn Anh
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
15 TS. Trần Thị Mai Nhân Trưởng Khoa Việt Nam học
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
16 TS. Trần Phú Huệ Quang Phó Trưởng Khoa, phụ trách Khoa Văn hóa học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
17 TS. Hồ Minh Quang Trưởng Khoa Đông phương học
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
18 TS. Lưu Văn Quyết Trưởng Khoa Lịch sử
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
Ban Thư ký – Hậu cần
1 ThS. Mai Thị Kim Khánh Phó Trưởng Phòng ĐN&QLKH
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Trưởng ban
2 ThS. Phạm Trường Thọ Phó Trưởng Phòng SĐH
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Phó Trưởng ban
3 NCS. Châu Dương Quang AVSE Global Phó Trưởng ban
4 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như Phòng ĐN&QLKH Thành viên
5 CN. Trần Thị Thùy Dương Phòng ĐN&QLKH Thành viên
6 CN. Lư Thị Điệp Phòng ĐN&QLKH Thành viên
7 CN. Phạm Thị Thái Hà Phòng ĐN&QLKH Thành viên
8 CN. Lò Văn Linh Phòng ĐN&QLKH Thành viên
9 CN. Châu Huy Ngọc Phòng ĐN&QLKH Thành viên
10 ThS. Nguyễn Hoàng Huy Hạnh Phòng SĐH Thành viên
11 ThS. Trần Hương Thảo Phòng SĐH Thành viên
12 ThS. Lê Thị Phương Thu Phòng SĐH Thành viên
13 CN. Huỳnh Tuấn Khanh Phòng SĐH Thành viên
14 CN. Cù Thị Thanh Thủy Phòng SĐH Thành viên

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

02/2021: Hoàn tất Kế hoạch tổ chức Hội thảo

02/2021: Gửi thư mời viết tham luận

3/2021: Nhận đăng ký tên tham luận

6/2021: Nhận toàn văn tham luận

9/2021: Tổ chức Hội thảo

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

– Thời gian tổ chức (dự kiến): ngày 09-10/9/2021 (thứ Năm và thứ Sáu).

– Địa điểm: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

– Hình thức tổ chức: trực tuyến và trực tiếp

ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN VÀ TRÍCH DẪN

  • Bài viết được đánh máy trên một mặt giấy khổ A4 (210 x 297 mm), font chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 13, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, lề trên 2,5 cm, lề dưới 2,5 cm (kể cả hình vẽ), cách dòng 1,5 lines. 
  • Mỗi bài viết gửi về BTC bao gồm: Tiêu đề – Title (tiếng Việt hoặc tiếng Anh); Tóm tắt – Abstract (khoảng 150-200 từ, tiếng Việt và tiếng Anh); Từ khóa – Keywords (3-5 từ, tiếng Việt và tiếng Anh); Nội dung bài viết/tham luận (không quá 20 trang).
  • Việc trích dẫn tài liệu tham khảo trong bài viết sẽ thực hiện theo “Hướng dẫn trích dẫn, trích nguồn và lập danh mục tài liệu tham khảo” theo QĐ số 02/QĐ-XHNV-TTPC-SHTT ngày 20/01/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM ban hành (vui lòng xem nội dung đính kèm).
  • Bài viết toàn văn được đặt tên: tên tác giả_tên ngành học_tên bài viết vắn tắt.doc
  • Mỗi bài viết chỉ gồm từ 1 đến 2 đồng tác giả.

ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI VIẾT

Email: ussh_issh@hcmussh.edu.vn

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN

Chương trình workshop được tổ chức trên ứng dụng Zoom vào lúc 17:30 – 19:30 ngày 10/9/2021

Do 03 workshop diễn ra đồng thời và giới hạn tối đa 30 người tham dự tại mỗi workshop, Ban Tổ chức sẽ mở cổng thông tin đăng ký từ 09:00 ngày 03/9/2021 cho tới khi đủ số lượng.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1gaAoieP9-VAmzs357z70dehyER4KdS8Xs0F5F7iC2KI/edit?usp=sharing

 

TÀI LIỆU HỘI THẢO

  • Link tham dự các Tiểu ban Hội thảo ngày 09/9/2021:
STT Tiểu ban Link
1 Tiểu ban 1: Linguistics/English Linguistics and Literature https://meet.google.com/pug-nfqh-ith
2 Tiểu ban 2: Other Disciplines https://meet.google.com/ejz-xivk-msj
3 Tiểu ban 3: Giáo dục https://meet.google.com/whr-yutd-jdm
4 Tiểu ban 4: Triết học https://meet.google.com/yjb-wipm-fod
5 Tiểu ban 5A: Châu Á học https://meet.google.com/hxo-sqwv-jwp
6 Tiểu ban 5B: Châu Á học https://meet.google.com/grd-zwat-cin
7 Tiểu ban 6: Ngôn ngữ học https://meet.google.com/obj-kyyx-qrp
8 Tiểu ban 7: Văn học, Lịch sử, Việt Nam học, Lưu trữ https://meet.google.com/fei-jijs-pky
9 Tiểu ban  8: Văn hóa học, Xã hội học, Thư viện, Địa lý, Nhân học https://meet.google.com/epe-vngi-quo
Leave A Reply

Your email address will not be published.

Latest updates news (2024-07-14 16:06):

measure Gzb blood sugar levels | LXl does vodka affect blood sugar levels | 340 blood sugar level mk2 | are bYv oranges good for high blood sugar | does brown bread raise blood f5F sugar | blood sugar levels eXY converter | ozempic not gAt working for blood sugar | f9A what is the difference between a1c and fasting blood sugar | warm water UA9 blood sugar | blood sugar 207 before eating at IoM age 71 | foods PfE that help make blood sugar nomal | blood sugar monitor and strips io4 | what happens to blood sugar from continuous onE fasting | is 136 NQI high for blood sugar | does D38 ginger reduce blood sugar | zqv i am going to check your blood sugar in spanish | 93 blood sugar vWY levels after eating | blood WS7 sugar machine reads hi | ways to lower your blood kRQ sugar levels | high blood ddC sugar causing chest pains | does cleaning make your 1zY blood sugar drop | does noodles raise blood sugar QI0 | normal blood sugar NxX levels prediabetes | blood sugar level 85n of 152 | 2OG blood sugar levels adults | simple carbs and gQN blood sugar | i am pre diabetic K9V should i test my blood sugar | fasting to Dvl get blood sugar down | quitting drinking 88k and blood sugar | low blood sugar tingling in legs HTY | sOe higher blood sugar on keto | what is normal before meal blood ACh sugar | do stevia desserts 3mV affect blood sugar | 167 online sale blood sugar | risks of low blood g1m sugar levels | importance of checking blood sugar for e7s diabetics | fasting blood sugar O34 108 gestational diabetes | is 120 a normal Tkh blood sugar 1 hour after eating | random blood sugar diagnosis diabetes wCL | does high blood sugar cause lpb back pain | can tamsolosin effect blood sugar levals xNE | blood sugar level 125 two hours after uUx eating | RID which vegetables control blood sugar | high blood sugar despite low 1Or carb diet | what causes IU2 blood sugar to rise with steroids | high blood sugar y9M eyes test | what role does insulin play OiO in processing blood sugar | symptoms of high XWX blood sugar l | using 6 artificial sweeteners will that affect iT5 my blood sugar | ketoacidosis and normal blood Qzf sugar