0

GIỚI THIỆU

Trong quá trình hoạt động và phát triển, Trường ĐH KHXH&NV luôn có niềm tin mạnh mẽ rằng, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của các bạn học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS) chính là một bộ phận quan trọng trong hoạt động NCKH của Nhà trường, góp phần nâng cao vị thế khoa học và uy tín của Nhà trường cũng như của ĐHQG-HCM; do vậy, việc tổ chức Hội thảo khoa học sau đại học thường niên chính là để tạo nên một diễn đàn học thuật, vừa nhằm thúc đẩy năng lực sáng tạo, bứt phá trong NCKH của những nhà khoa học trẻ; vừa đặt ra yêu cầu bắt buộc đối với HVCH và NCS: phải có những kết quả nghiên cứu, những công trình khoa học đúng tầm trong quá trình theo học sau đại học tại Nhà trường.

Tiếp nối thành công của Hội thảo khoa học Sau đại học 2017, 2018, 2019,  2020 và Hội thảo quốc tế Khoa học xã hội và Nhân văn 2021, Phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học và Phòng Sau đại học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM tiếp tục tổ chức Hội thảo quốc tế Khoa học Xã hội và Nhân văn 2022 (Tên tiếng Anh: International Conference on Social Sciences and Humanities 2022 – tên viết tắt USSH-ICSSH 2022) do Trường ĐH KHXH&NV phối hợp tổ chức cùng với Tổ chức Engaging with Vietnam (viết tắt EWV). Đối tượng tham gia Hội thảo là HVCH & NCS trong và ngoài Trường (bao gồm cả HVCH & NCS quốc tế) và giảng viên trẻ.

THẾ LỆ VÀ QUYỀN LỢI

Hội thảo chấp nhận bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Nội dung chính của Hội thảo bao gồm:

 • Những nền tảng lý luận, ý tưởng sáng tạo, các lý thuyết mới, phương pháp và cách tiếp cận nghiên cứu KHXH&NV phù hợp với chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các ngành KHXHNV;
 • Những phát hiện mới trong quá trình nghiên cứu điền dã và tiếp cận thực tế;
 • Phương pháp giảng dạy đại học trong bối cảnh covid và hậu covid;
 • Các vấn đề thực tiễn của xã hội Việt Nam và thế giới;
 • Nghiên cứu và công bố quốc tế đối với các khối ngành KHXH&NV trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục đại học;
 • Và những vấn đề khác có liên quan.

 

Những bài tham luận đáp ứng các nội dung trên sẽ được phân bổ vào các tiểu ban phù hợp, bao gồm:

 • Tiểu ban: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học;
 • Tiểu ban: Lịch sử, Dân tộc học, Khảo cổ học, Quan hệ quốc tế, Châu Á học;
 • Tiểu ban: Văn học, Ngôn ngữ học, Hán Nôm, Văn hóa học, Việt Nam học;
 • Tiểu ban: Xã hội học, Công tác xã hội, Nhân học, Địa lý, Quản lý tài nguyên & môi trường, Thông tin – Thư viện, Lưu trữ học;
 • Tiểu ban: Giáo dục học.
 • Tiểu ban: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
 • Các tiểu ban quốc tế (phối hợp với EWV): “Engaging with Vietnam in the Age of Metrics and Global Rankings”

 

Các bài tham luận được Ban Nội dung phản biện và đánh giá đạt chất lượng sẽ được đề xuất công bố trên 1 trong các tạp chí/sách trong nước và quốc tế có giá trị, bao gồm:

 1. Sách kỷ yếu hội thảo quốc tế bằng tiếng Việt (ISBN);
 2. Sách kỷ yếu hội thảo quốc tế bằng tiếng Anh (ISBN);
 3. Sách tuyển tập (edited volume) do NXB Springer Nature xuất bản;
 4. Tạp chí quốc tế do NXB quốc tế uy tín SAGE hoặc Cambridge University Press ấn hành.

 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Đơn vị chủ trì: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

Đơn vị thực hiện: Phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học, Phòng Sau đại học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

Đơn vị phối hợp tổ chức: Tổ chức Engaging with VietNam (viết tắt EWV).

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

STT Họ và tên Đơn vị/Chức vụ Vai trò
Ban Chỉ đạo
1 PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan Hiệu trưởng

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Trưởng ban
Ban Tổ chức
1 TS. Lê Hoàng Dũng Phó Hiệu trưởng
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Trưởng ban
2 TS. Trần Anh Tiến Trưởng P. ĐN&QLKH
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Phó Trưởng ban thường trực
3 GS Liam Kelly Đại học Quốc gia Brunei & Đại học Hawaii Manoa (Mỹ) Phó Trưởng ban
4 TS. Trần Văn Thắng Trưởng P. SĐH
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Phó Trưởng ban
5 ThS. Mai Thị Kim Khánh Phó Trưởng P. ĐN&QLKH
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
6 ThS. Hồ Quang Viên Trưởng P. KH-TC
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
7 ThS Nguyễn Văn Sinh Trưởng P. QT-TB
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
8 CN. Châu Huy Ngọc P. ĐN&QLKH
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
Ban Nội dung
 1. TS. Phạm Tấn Hạ Phó Hiệu trưởng
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Trưởng ban
 2. GS. Phan Lê Hà Đại học Quốc gia Brunei & Đại học Hawaii Manoa (Mỹ) Đồng trưởng ban
 3. TS. Phạm Thị Bích Ngọc Phó Trưởng P. ĐN&QLKH
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Phó Trưởng ban
 4. TS. Nguyễn Thị Thùy Duyên Phó Trưởng phòng SĐH
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Phó Trưởng ban
 5. TS. Trần Thị Mai Nhân Quyền Trưởng Khoa Việt Nam học
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
 6. PGS.TS. Nguyễn Hồng Sinh Trưởng Khoa Thư viện-Thông tin học Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM Thành viên
 7. PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu Trưởng Khoa Nhân học
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
 8. TS. Nguyễn Nữ Nguyệt Anh Trưởng Khoa Xã hội học
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
 9. TS. Trương Hoàng Trương Trưởng Khoa Đô thị học
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
 10. TS. Huỳnh Văn Chẩn Trưởng K. CTXH
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
 11.         1 TS. Nguyễn Đăng Nguyên Trưởng Khoa Ngữ văn Anh
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
 12.         1 TS. Ngô Xuân Điệp Trưởng Khoa Tâm lý học
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
 13.         1 TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh Trưởng Khoa Ngôn ngữ học
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
 14.         1 TS. Lê Thanh Hòa Trưởng Khoa Địa lý
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
 15.         1 TS. Hoàng Mai Khanh Trưởng Khoa Giáo dục học
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
 16.         1 TS. Phạm Thị Thúy Nguyệt Trưởng Khoa Du lịch
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
 17.         1 TS. Hồ Minh Quang Trưởng Khoa Đông phương học
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
 18.         1 TS. Đào Tuấn Hậu Trưởng Khoa Triết học
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
 19.         1 TS. Lưu Văn Quyết Trưởng Khoa Lịch sử
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Thành viên
 20.         1 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ Trưởng Khoa Văn hóa học

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Thành viên
Ban Thư ký – Hậu cần
1 ThS. Mai Thị Kim Khánh Phó Trưởng P. ĐN&QLKH
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Trưởng ban
2 ThS. Phạm Trường Thọ Phó Trưởng P. SĐH
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Phó Trưởng ban
3 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như P. ĐN&QLKH

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Thành viên
4 CN. Châu Huy Ngọc
5 CN. Lư Thị Điệp
6 ThS. Phạm Bích Ngọc
7 CN. Vũ Anh Thu
8 CN. Trần Thị Thùy Dương
9 CN. Phạm Thị Thái Hà
10 CN. Lò Văn Linh
11 CN. Nguyễn Xuân Trường
12 ThS. Nguyễn Hoàng Huy Hạnh P. SĐH

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Thành viên
13 ThS. Trần Hương Thảo
14 ThS. Lê Thị Phương Thu
15 CN. Huỳnh Tuấn Khanh
16 CN. Cù Thị Thanh Thủy
17 CN. Lưu Tuấn Anh P. KH-TC

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Thành viên

 

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

4/2022: Nhận đăng ký tên tham luận

7/2022: Nhận toàn văn tham luận

10/2022: Tổ chức Hội thảo

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

– Thời gian tổ chức (dự kiến): ngày 23-30/10/2022.

– Địa điểm: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

– Hình thức tổ chức: trực tiếp

ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN VÀ TRÍCH DẪN

 • Bài viết được đánh máy trên một mặt giấy khổ A4 (210 x 297 mm), font chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 13, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, lề trên 2,5 cm, lề dưới 2,5 cm (kể cả hình vẽ), cách dòng 1,5 lines.
 • Mỗi bài viết gửi về BTC bao gồm: Tiêu đề – Title (tiếng Việt hoặc tiếng Anh); Tóm tắt – Abstract (khoảng 150-200 từ, tiếng Việt và tiếng Anh); Từ khóa – Keywords (3-5 từ, tiếng Việt và tiếng Anh); Nội dung bài viết/tham luận (không quá 15 trang).
 • Việc trích dẫn tài liệu tham khảo trong bài viết sẽ thực hiện theo “Hướng dẫn trích dẫn, trích nguồn và lập danh mục tài liệu tham khảo” theo QĐ số 02/QĐ-XHNV-TTPC-SHTT ngày 20/01/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM ban hành (vui lòng xem nội dung đính kèm).
 • Bài viết toàn văn được đặt tên: tên tác giả_tên ngành học_tên bài viết vắn tắt.doc
 • Mỗi bài viết chỉ gồm từ 1 đến 2 đồng tác giả.

ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI VIẾT

 • Đối tượng là HVCH, NCS và giảng viên đang công tác tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ email: ussh_issh@hcmussh.edu.vn
 • Đối tượng công tác ngoài Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM vui lòng theo dõi thông tin hướng dẫn gửi bài tại http://engagingwithvietnam.org/ewv-13/

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Chương trình Hội thảo_USSH

Chương trình Hội thảo_EWV

Kỷ yếu tóm tắt

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Latest updates news (2024-07-23 20:55):

does cbd oil gummies get vPS you high | 25mg NxP broad spectrum cbd gummy | gr2 does cbd gummies show up on a drug test 2022 | cbd gummies afterpay free trial | cbd cream cbd gummies malaysia | 0Ck biogold cbd gummies quit smoking | donde comprar cbd k0J gummies | mailing cbd for sale gummies | cbd no thc sleep hOF gummies | cbd wjt gummies federal law | cbd low price gummies hempworkx | cbd gummies osS most mg | best cbd gummies for s7z fibromyalgia | dale earnhardt g36 cbd gummies | cbd infused gummies OQX recipe | strongest cbd y8O gummies 2022 | cbd vape cbd gummies price | how quickly do cbd G7s gummies work | chi cbd doctor recommended gummies | cx0 green apes cbd gummies | do cbd gummies work 433 for tinnitus | are cbd D1a gummies good for dogs | alan shearer tc9 cbd gummies | cbd 20L gummies reviews hemp bombs | what are the ingredients in GOi smilz cbd gummies | L32 what is the benefit of cbd gummies | cbd gummies for kids V8v with adhd | anxiety boots cbd gummies | high strength cbd gummy EKn bears | cbd gummies vs Yuh edibles without corn syrup | cbd gummies in cvs KON | A0o how does cbd gummies help with diabetes | is cbd lO9 cream or gummies better | do cbd gummies raise blood xFN pressure | best cbd gummies pain FUO relief reddit | square cbd gummies low price | air uys travel with cbd gummies | super chill products cbd gummies reviews tqO | zef do cbd gummies have sugar in them | will cbd gummies show up U3M in blood work | big sale gummies pure cbd | cbd gummies G66 anxiety dosage | reputable cbd lSr gummies sellers | sIr best receipe for cbd gummis | cbd doctor recommended gummies schweiz | is hemp bomb g5Y cbd gummies aqueous | cbd gummies show Ak6 on drug tests | JgA cbd gummies in nashville | hemp bomb cbd gummies long kRT term effects | cbd oil 300 cbd gummies